ඉංග්‍රීසි ඉගන ගන්න පහසුම ක්‍රමයක් ‍මෙන්න

eZclass
eZclass
eZ Class Speaking English
මෙන්න ඔබගේ බලා පොරොත්තු දැන් සැබෑ කර ගත හැක ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම ලබන්න පහසුම ක්‍රමයකට උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැකෙනා ලොව නැතුවම බැරි ඉංග්‍රීසි පහසුවෙන් උගනිමු.

‍මෙන්න තැන : http://ezclassenglish.blogspot.com

Comments

 • eZclass
  eZclass
  ඉංග්‍රීසි ඉගනගන්න ඉතාමත් පහසු ලෙස සකසන ලද මෙම ක්‍රමය නිසා ඔබට නිවසේදී පමණක් නොව මග තොටකදී කාර්යාලයේදී බස්එකේ එන ගමන් පමණක් නොව සෑම වෙලාවකම පුලුවන එයටම කියා කාලය වැයකරන්න අවශ්‍ය නැත.

  ඉගෙනීම කටු අත්තකි එහි ප්‍රතිපල මල් ඉත්තකි කියා පැරන්නෝ කියා තිබුනත් මෙම ක්‍රමය මගින් ඉගනීමද මල් ඉත්තක් බවට හරවා ඇත

 • eZclass
  eZclass
  ඔයාලත් ගිහින් බලන්න
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions