නොමිලේ reloads දිනාගන්න - Christmas Offers

ChathinduSL
ChathinduSL
නොමිලේ reload ගන්න කැමතිද? එහෙනම් මේ සයිට් එකට ගිහින් play කරන්න. ගන්න ගානට තෑගී හම්බවෙනවා. ටිකක් අමාරුයි. අල්ලගත්තනම් ලේසියි. දැනට වැඩිම ලකුණු 81ක් ගහල තියෙනවා. ඒක pass කරානම් හොඳ තෑගී හම්බවෙයි. මට තාම reload හම්බ වුනේ නැහැ.. 100% ෂුවර් මොකද ගිය අව්රුද්දෙත් තිබ්බා.. නත්තලට ලුනේ දෙන්නේ..

http://share.ding.com

facebook එකෙන් register වෙලා play කරන්න.

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions