දන්නා කෙනෙක් කියනවද Extranal HDD වල මේ Error එක හදාගන්න විදියක් ??

PubuduWeerarathna
PubuduWeerarathna
මචංලා දන්නා කෙනෙක් කියනවද මේ error එක හදාගන්නේ කොහොමද කියල මං ගාව තියෙන Transcend 2tb external හර්ඩ් එකේ copy කරන්න පුළුවන් 50gb ඊට එහා copy කරන්න බෑ මෙන්න මේ Error එක එනවා Cyclic Redundancy Check Error .
Chkdsk කර එකෙනුත් වැඩක් උන් නැහැ .
format කර .
partition කරා
එත් 50ට එහා copy කරන්න බැ ඒ error එක එනවා .දන්නා කෙනෙක් කියනවාද මේක හදන්න විදියක් තියෙනවද නැද්ද කියල හ්රී ලොකු උදව්වක්..
Capacity එකත් 1.85TB පෙන්නවා .

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions