ෆෝන් එකෙන් පරිගණකය පාලනය කරමු

Rooooot
Rooooot
ඕනෙම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් පරිගණකය පාලනය කරන විදිහ
* මවුස් එකක් විදිහට
* කී බෝඩ් එකක් විදිහට
* ජෝයිස්ටික් එකක් විදිහට

GTA5 ප්ලේ කරන අය අනිවාරයෙන් නැරඹිය යුතුයි.
මෙතනින් වීඩියෝ එක බලන්න

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions