අම්මල තාත්තල ෆේස්බුක් හිටියම

nimeshhash
nimeshhash
අම්මල තාත්තල ෆේස්බුක් හිටියොත් මොනවගේද බලන්න
වීඩියෝ එක නරඹන්න සිංහල සබ් එක්ක

සබ් හැදුවෙ මම උදවුවටත් එක්ක බලන්නකෝ
සබ් එක්ක බලන්න CC බටන් එක ක්ලික් කරන්න

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions