දෙසැම්බර් මාසේ විශේෂ දීමනා (Web Hosting)

tharindu
tharindu
අප වෙබ් අඩවිය මගින් DELUX HOSTING පැකේජය ලබා ගන්නා සියලු දෙනාට සෑම අවුරුද්දකට රු.1800 මුදලට ලබා දීමට තීරණය කර ඇත..

දෙසැම්බර් මාසයේ DELUX HOSTING පැකේජය ලබා ගන්නා අයට පමණයි..
දෙසැම්බර් 31 මෙම 50% Offer එක අවසන් වේ.

https://www.sriwebs.com/linux-hosting.php
Coupon code - december2016

1000 GB SSD Disk Space
Unlimited Brandwidth
Unlimited Databases
Unlimited Email Accounts
Unlimited Websites & Subdomains
99.99 % Uptime
cPanel with Softaculous
FREE 24/7 Support
Web Hosting Administrator at SriWebs Pvt Ltd.
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions