බ්ලොග් එකට Add දාන්නෙ කොහොමද ?

SSKuru_kNq
SSKuru_kNq
මම බ්ලොග් වලට අලුත්..
-කරන්නෙ english බ්ලොග් එකක්-

×- මගෙ බ්ලොග් එකේ viewers ලා ඉන්නවා ගොඩක්.

×-ඒ නිසා මට සල්ලි හොයන්න උවමනාවක් ආවා.

×- please මට help කරන්න.

[මාත් එක්ක බ්ලොග් එකක් හදන්න කැමතිනම් msg එකක් දාන්න]

Sent from my RAINBOW JAM using Ekathuwa App

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions