චුට්ටිම චුට්ටි හෙල්ප් එක්ක් ඕනේ...පෝඩි උදව්වක් දෙනවද.....

Gathsara
Gathsara
yllix ගැන ඔක්කොමල දන්වනේ...මම එකපාරකක් මගේ බ්ලොග් එකට ඒකේ තියෙන ඇඩ් ඔකෝඔම දල්ල දවස්තුනයි තිබ්බෙ ගූගල්ල සයිට් එක බෙන්ඩ් කරල දැම්ම..දැන් මගේ බ්ලොග් එකට ට්‍රෆික්ස් පොඩ්ඩ්ක් තියෙනනිසා මට හිතුනා අයෙත් දාල බලනා.දනන කලින් මම මේ යාලුවන්ගෙන් අහන්නේ මොන ඇඩ්වරගද දාන්නෙ ඕනේ..මොනවද දාන්න ඕනි නැත්තෙ කියල....අර සයිට් එකට එනකොටම තප්පර පහක් යන Classic Banner Ad එක දැමට කමක් නැනේ...තව ඇඩ් වරග තුන් හතරක් තියෙයිනේ..ඒවගෙන් බ්ලොග් එකකට(.com ස්යිට් එකක්ටන්ම් නෙවෙයි)හෘඉයන් බෙන්ඩ් වෙන්නෙ නැති ඇඩ් වරග මොනවද් කියල කියන්වද..ඒක ලොකු උයිදව්වක්...(උඩවු කරපු ඔක්කොට ස්තූතුයි හොදේ...)

මෙන්න ස්යිට් ඇවිල්ල [Forbidden word] කියල්ලම යන්න-imagehttp://directmvs.blogspot.com/

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions