ගූගල්ලා අයින්කරපු බ්ලොග් අඩවියක් ගන්න විදිහක් තියෙයිද..?(දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉක්මනින්කරනවද )

Gathsara
Gathsara
directmvs.blogspot.com
ඔන්න ඕක තම මගේ බ්ලොග් එක. මම කරගෙනම සාර්තකම බ්ලොග්එක..දවසකට 100 + එනනිසා ගානක් හොයන්න කියල YILIX ඇඩ් දැම්ම දාල දවසයි බ්ලොග් එක මකල දාල...අඩුමතරනේ මගේ මේල් එකෙන් බ්ලොගෙර් වලට ලොග්වෙන්නවත් බෑ..මගේ මේල් එකෙන් කරගෙන ගිය හැම බ්ලොග් එකක් මකල දාල......මම විනාස වෙලා ඉන්නේ.....

මේක හරිගස්සන්න විදිහක් දන්න්වානම් කියලයන්වද..?ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්...

Comments

 • Gathsara
  Gathsara
  කිව්වා: appeal karanna puluwan
  පැහැදිලි .කරන්වද...
 • pallie
  pallie
  Senior Level
  Check your email to see if you got a message from [email protected] If your blog was deleted by Google, the email will explain what happened.

  If your blog has been blocked by Google because it violated the Blogger Content Policy or Google's Terms of Service, you may see this icon Warning in the "My blogs" list next to the blog title.

  To ask Google to review your blog:
  Sign in to Blogger.
  In the top left corner, next to the name of your blog, click the Down arrow Down Arrow.
  Click the link for your blog.
  Check your content for possible violations.
  Click Appeal. Your blog may be restored if we confirm it doesn’t violate Blogger’s policies or Google’s Terms of Service.
  madhawa_hChathinduSL
 • String
  String
  yllix malware adware ehema thiyena ads penawanna nisai ehema karanna aththe. don't worry. himita adsense ganna try karanna.
 • emember
  emember
  Senior Level
  කිව්වා: අඩුමතරනේ මගේ මේල් එකෙන් බ්ලොගෙර් වලට ලොග්වෙන්නවත් බෑ..මගේ මේල් එකෙන් කරගෙන ගිය හැම බ්ලොග් එකක් මකල දාල......
  කිව්වා: මගේ මේල් එකෙන් කරගෙන ගිය හැම බ්ලොග් එකක් මකල දාල......
  Hama blog ekatama Yilix ad daalada thibune?

 • Gathsara
  Gathsara
  කිව්වා: Hama blog ekatama Yilix ad daalada thibune?
  නෑ...ඒ උණාට ඔක්කොම මකල දාල..

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions