මගේ වෙබ් එකේ මේ වගේ එකක් එනවා

Enzer
Enzer
මගේ වෙබ් එකේ මේ වගේ error එකක් එනවා fix දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක කරගනන් විදිය කියන්න

Warning call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'tmm_register_group_metabox' not found or invalid function name in /home/opulent/public_html/kccweb/wp-includes/plugin.php 524

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions