ගොසිප් සයිට් එකක් විකිණීම සදහා

tharindu
tharindu
සල්ලි හදිසියක් බැවින් https://www.nenapiyasa.com/ මෙම වෙබ් අඩවිය විකිණීමට තීරණය කර ඇත.
දැනට රු.18000ක් වැනි සුළු මුදලකට පහත සදහන් දෑ සමග විකුණනු ලැබේ.
* අවුරුද්දක වෙබ් හෝස්ටින්
* අවුරුදු දෙකකට මිලදී ගත් ඩොමේන් නාමයකි
* Facebook ADS Network සදහා සකසා ඇත.
* ෆේස්බුක් පේජ් එක සහ ලෝගො සමග විකුනණු ලැබේ..
Email - info@nenapiyasa.com
වැඩි විස්තර - 0779617143
contact - https://www.facebook.com/NenapiyasaLK/
Web Hosting Administrator at SriWebs Pvt Ltd.
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions