ශ්‍රී ලංකා සිනමා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට පවත්වනු ලබන ‘‘වාර්තා චිත්‍රපට උළෙල“

DilanLeelarathna
DilanLeelarathna
ශ්‍රී ලංකා සිනමා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට පවත්වනු ලබන ‘‘වාර්තා චිත්‍රපට උළෙල“
--------------------------------------------------------------------------------------

ගාල්ලේ සර්වා කලා හා මාධ්‍ය පාසල මගින් පවත්වනු ලබන වාර්තා චිත්‍රපට උළෙල සදහා වාර්තා චිත්‍රපට ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට දැන් හැකියාව ඇත.

නිර්මාණ භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය - දෙසැම්බර් 30

ඕනෑම ආකාරයකට (ජංගම දුරකතනයෙන් හෝ) නිර්මාණය කල ඔබගේ වාර්තා චිත්‍රපටය උලෙල සදහා ඉදරිපත් කල හැකිය.

වැඩිදුර විස්තර සදහා පහත වෙබ් අඩවියට සහ ෆේස්බුක් පිටු වෙත පිවිසෙන්න

සර්වා වෙබ් අඩවිය - http://www.sarwa.org/gddf-2017/
සර්වා ෆේස්බුක් පිටුව - https://www.facebook.com/artnmedia2015/
වාර්තා චිත්‍රපට ෆේස්බුක් පිටුව - https://www.facebook.com/galledoc/

dhanushka
Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions