දැන්වීම් පලකිරීම


එකතුව සිංහල වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම පලකිරීම


podcast

  • වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම පලකිරීමට සුදුසු ස්ථානය තොරාගන්න.

  • ඒ පිලිබදව අපට වෙත දැනුම් දී දැන්වීම් ස්ථානය තහවුරු කරගන්න.

  • දැන්වීම් වල ස්ථාන පිලිබදව බලාගැනීමට මෙහි ක්ලික් කරන්න

  • ඔබගේ දැන්වීම Image Ads හෝ Flash Ads ආකාරයට සකසා අපවෙත ලබාදෙන්න.

  • ඔබගේ දැන්වීමේ විස්තර අප වෙත ලබාදෙන්න (දැන්වීම ලින්ක් කිරීම පිලිබදව)

  • දැන්වීම පළ කරනා කාලය සදහා මුදල් ගෙවන්න.

  • මෙහිදී ඔබට, අසීමිත දර්ශණය කිරීම් (Unlimited ad impression) සහ අසීමිත ක්ලික් කිරීම් (Unlimited user clicks) ලබාගැනීමට හැක.

  • ඔබට අවශ්‍ය ඔනෑම අවස්ථාවක දැන්වීම/ලින්ක් එක ආදිය වෙනස් කිරීමට හැක.

  • සාධාරණ මිළ ගනන්. (මිල ගනන් පිලිබද සාකච්චා කරගැනීමට අපව ඊ මේල් මගින් හෝ දුරකතනය මගින් සම්බනිධ කරගන්න.)

  • මුදල් ගෙවීම සදහා Paypal, බැංකුවට මුදල් දැමීම හා EzCash/mCash යන සේවා භාවිතා කරන්න පුලුවන්.දැන්ම අපව සම්බන්ධ කරගන්න
දුරකථන අංකය 078-665-6666
විද්‍යුත් ලිපිනය [email protected]තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions