ඔයාගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පෝන් එකටත් එකතුව නවතම ඇප් එක

Lakshan_rw
Lakshan_rw

image
එකතුව වෙබ් අඩවියෙන් හඳුන්වා දෙන නවතම සංස්කරණයක් වන එකතුව ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එක දැන් ඔබට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පෝන් එකෙන් බාගැනීමට හැකිය.

එම එකතුව ඇප් එක හරහා ලිපි කියවීමට, අදහස් පළකිරීමට, සංවාදයේ යෙදීමට, ලිපි මතක තබාගැනීමට යන ඕනෑම එකතුව වෙබ් අඩවිය හරහා ලැබෙන පහසුකම් අඩු ඩේටා ප්‍රමාණයක් වැය කරමින් ලබාගන්න පුලුවන්.

මෙහි ලබාදී තිබෙන තවත් පහසුකමක් ලෙස තමන්ටම කියා signture එකක් html භාශාවෙන් හෝ text ආකාරයට ‍සකසාගැනීමට පුලුවන්.

අලුත් ලිපි පළවූ සැනින් එකතුව ඇප් එක මඟින් එය ඔබට notification එකක් ලෙස ලබාදීමට සලස්වනවා.

Download
HarinduM0xEDD1E

Comments

Sign In or Register to comment.

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

මෙම සාකච්චාවට සම්බන්ද වූ අය

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions