ක්‍රියාකාරකම්

 • dharshana
  February 21
  binary signl ganna app eka mokdda
 • dharshana
  February 19
  math signal godak use kara, eth godak ewa boru, ekak hamba una balmu ekath , oyata mokadda hamba una app eka, oya fb innawada name eka ewanna nattham requset ekak danna ,, https://www.facebook.com/jcd.jayasinghe
 • dharshana
  February 15
  binary loss pattha wadine,, loss una, monawa hari tricks ekak nadda bn
 • dharshana
  February 15
  help ekak ona,,
 • ChathinduSL
  November 2016
  මචං senior member තනතුර දෙන්නේ කොහොමද? මට තේරෙන්නේ නැහැනේ?
 • samith earned the 50 Likes badge.
  April 2016
  Award this badge if the user has received 50 Likes
 • samith earned the Mentions badge.
  October 2015
  Award this badge if the user mentions someone. Mentions are in the form of [email protected]`.
 • samith earned the Quick badge.
  July 2015
  Award this badge if a comment is placed within 15 seconds of its discussion's creation.
 • samith earned the e-money badge.
  July 2015
  Award this badge if the user has started a discussion in the e-money.
 • July 2015
  Award this badge if a comment is placed on a newbs first discussion.
 • samith earned the 25 Likes badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has received 25 Likes
 • samith earned the 1 st anniversary badge.
  June 2015
  අවුරුද්දක කාලයක් එකතුව සමගින් සිට ඔබ වෙනුවෙන්
 • samith earned the 10 Likes badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has received 10 Likes
 • samith earned the 200 Characters badge.
  June 2015
  Award this badge if the user has a discussion that reaches the target number of characters. Make sure you enter a number less than or equal to 200.
 • samith earned the 100 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • samith earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • samith earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • samith earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • samith earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • samith earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • samith earned the 100 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (100 Comments)
 • samith earned the 10 Comments badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (10 Comments)
 • samith earned a promotion to Senior Level.
  May 2015
 • samith earned the 1 Comment badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (1 Comment)
 • samith earned the 5 Posts badge.
  May 2015
  Award this badge if the total count of comments and/or discussions a user has ever made meets or exceeds the target criteria. (5 Posts)
 • samith earned the Avatar badge.
  May 2015
  Award this badge if the user has uploaded a profile photo.
 • samith earned the Start a discussion badge.
  May 2015
  Award this badges if the total count of discussions a user has ever started meets the specified comparison.
 • February 2015
  puluwan, awulak naa
 • witharanagesuranjith
  February 2015
  ubata puluwanda mata help karanna
එක්වූයේ
පැමිණීම්
1,260
අවසන් පැමිණීම
තත්වය
Member, Senior Member, Support Team
Points
214
Badges
21
Birthday
September 29, 1982

තාමත් එකතු වුනේ නැද්ද....??

▪ අලුත් විදිහට ලෝකය දකින.......................!

▪ අලුත් දේවල් කරන්න සිහින දකින...............!

▪ ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මානය කල, ඔබගේම ෆොරමය, එකතුව.org

▪ ඉතින් දැන්ම එකතු වෙන්න, එකතුවත් එක්ක.

Sign In with Facebook Sign In with GooglePlus Sign In with OpenID Sign In with Twitter

Badges

Advertisement

© Copyright 2016 - ekathuwa.org | Powered By Max Web Solutions